سینی نشاء 72 حفره لبه دار


سینی نشاء یونولیت به دلیل سبک بودن وزن و مقاومت بالای آن،به سادگی و با امنیت بالا قابل جابجایی است.همچنین با توجه به جنس این نوع سینی ،قادر به نگهداری طولانی مدت رطوبت می باشد که این امر مزیت مهم در پرکاربرد بودن سینی نشاء یونولیت می باشد.